JUST FLY

PRZED WYJAZDEM
- zapewniamy pomoc w uzyskaniu wizy i informację o niezbędnych szczepieniach;
- staramy się zapewnić transfer do miejsca docelowego jednym lotem, a przy dalszych odległościach - z jedną tylko przesiadką;
- zapewniamy organiację punktu zbiórki na lotnisku.

PODCZAS WYJAZDU
- trzymamy się ściśle zaakceptowanego przez Kilenta programu, ale jesteśny na tyle elastyczni, by zawsze dopasować się do zmieniających się oczekiwań Klienta;
- z odpowiednim wyprzedzeniem udzielamy szczegółowej informacji nt. poszczególnych punktów programu;
- każdy uczestnik wyjazdu dysponuje numerem telefonu do swojego opiekuna grupy, na wypadek nieprzewidzianych okoliczności;
- tablica informacyjna w hotelu, przy recepcji firmy Klienta, zawierająca szczegółowy program pobytu na każdy dzień oraz inne ważne informacje dla uczestników wyjazdu;
- opiekun JUST FLY dba o odpowiednie rozmieszczenie materiałów reklamowych (standy, bannery, plansze, flagi, itp.) Klienta w hotelu i owiedzanych miejscach.

PO WYJEŹDZIE
- każdy wyjazd dokumentujemy serwisem fotograficznym, a po jego zakończniu uczestnicy otrzymują pamiątkowe prezentacje na płycie DVD. Na życzenie Klienta - serwis wideo.

NA CO DZIEŃ
- uśmiechamy się do każdego i staramy się odgadnąć jego pragnienia, zanim zdąży jeszcze o nich pomyśleć;

- w swojej działalności przestrzegamy zasad Kodeksu Etyki w Turystyce, ogłoszonego przez Światową Organizację Turystyki (Global Code of Ethisc for Tourism - WTO);

- zawsze pamiętamy, że dysponentem budżetu na wyjazd/ imprezę jest Klient, a nie my. My tylko proponujemy standard eventu, ale to Klient decyduje jaki on ma być, a więc na co i w jak sposób zostaną wydane Jego pieniądze;

- sporządzamy czytelny, jasny i przejrzysty kosztorys imprezy. Dokumentujemy każdą jego pozycję, nie ukrywając żadnych dodatkowych kosztów;

Destynacje

kraj
kraje sąsiadujące z RP
pozostałe kraje europejskie
kraje pozaeuropejskie

Oferta

 • Organizator
 • Agent
 • Sprzedaż w lokalu
 • Sprzedaż on-line
 • Płatnośc kartą w lokalu
 • Płatność kartą on-line
 • Turystyka młodzieżowa
 • Turystyka studencka
 • Turystyka dla seniorów
 • Turystyka pielgrzymkowa
 • Turystyka myśliwska
 • Turystyka biznesowa
 • Turystyka sportowa
 • Turystyka letnia
 • Turystyka zimowa
 • Turystyka nurkowa
 • Turystyka wędkarska
 • Turystyka żeglarska
 • Przyjazny niepełnosprawnym
 • Grupy żydowskie
 • Incentive - wyjazdy firmowe
 • Turystyka przyjazdowa
 • GLBT
 • Ubezpieczenia turystyczne
 • Bilety lotnicze
 • Bilety autokarowe
 • Bilety promowe
 • Wynajem samochodów
 • Parkingi lotniskowe
 • Transfery na lotnisko
 • Wynajem autokarów
 • Własne autokary
 • Karty Student Profit
 • Karty Euro 26
 • Karty ISIC
 • Karty Signal Iduna Card
 • Karty Platneta Młodych
 • Członek PIT
 • Członek PZOT
 • Certyfikat Rzetelna Firma
 • Własny system obsługi agentów
 • System SART
 • System MERLIN X
 • System TOM
 • System BLUEVENDO
 • System SYKON
Przerwa techniczna.